JA SENSORYCZNO – MOTORYCZNE

Drugi okrąg życia – dotyczy pracy z JA SENSORYCZNO – MOTORYCZNYM. W trakcie siedmiu dni pracy grupowej i indywidualnej uwaga skierowana jest na rozwój czucia, a także bazuje na Twoim mikro i makro ruchu. Ruch ten możesz rozpoznać w swoim wnętrzu – w odczuciu i wewnętrznym poruszeniu. Ruch przejawia się także w wychodzeniu na zewnątrz do drugiego człowieka.  Cały ten dynamiczny proces, któremu towarzyszy oddech, opierający się na czuciu, ruchu i koordynacji jest dostrzegalny w Twoim JA. Dlatego podczas zajęć jest mowa o „ja sesnoryczno – motorycznym”.

Doświadczenie mikro-ruchu prowadzi do delikatnego rozluźnienia, obniżenia napięcia i budowania nowych wzorców ruchowych. Możliwe jest to, gdyż dochodzi do tworzenia nowych szlaków neuronalnych, poprawia się integracja półkul mózgowych. Efektem jest odprężenie, radość i spokój na poziomie ciała. Rozwijając makro-ruch, pozwolisz sobie badać własny przepływ energetyczny zachodzący pomiędzy różnymi swoimi częściami ciała. Poprzez taniec, nawiązywanie kontaktu z innymi uczestnikami warsztatu, będziesz rozwijał te umiejętności. Zajmiesz się własną ekspresją, która w dużej ilości jest w Twoim naturalnym dziecku. Doświadczysz mechanizmów jej wspierania oraz hamowania. Nawiązując kontakt ze swoim naturalnym dzieckiem, spotkasz się z jego bogatym potencjałem: ruchem, spontanicznością, naturalnością, zaufaniem itd.

Podejmiesz również próbę spotkania się z ciemną strona swojej osobowości. To element osobowości każdego człowieka. Często nieuznawany i wypierany, stanowi istotną przeszkodę w rozwoju osobistym. Co więcej będzie okazja do energetyzowania tej ciemnej strony osobowości, a w konsekwencji transformowanie tej, dotychczas nieświadomej, energii na pożyteczną do własnego rozwoju.

W ostatecznym efekcie rozluźnisz ciało – swoją zbroję mięśniową, stworzysz nowe ścieżki rozwojowe i zbudujesz dla siebie przestrzeń do wychodzenia z traum rozwojowych i relacyjnych.

Wykorzystywane będą między innymi elementy następujących metod: Feldenkraisa z hipnoterapią Miltona Eriksona, ćwiczenia bioenergetyczne Aleksandra Lowena, sposoby pracy według Bena Shapiro, Posttraumatyczne energetyczne drżenia, elementy psychodramy, a także różne formy tańca i ruchu.