JA OBECNE

Czwarty okrąg życia – dotyczy pracy z JA OBECNYM.

„Ja obecne” – to taka właściwość siebie samego dzięki, której możemy być mocno ugruntowani i obecni w teraźniejszości. Pomimo różnych trudności, których doświadczamy możemy zaakceptować życie takie jakim one jest. W spotkaniu z drugim człowiekiem –  gdzie Twoje ja relacyjne spotyka się „z drugim ja relacyjnym” w miłującej przestrzeni, ruchu życia i wtedy  możesz sobie uświadomić, że jest Twoje ja obecne. Jest to pewna właściwość, która głęboko nawiązuje do Twojego potencjału życiowego, to Twojego rdzenia istnienia.

W trakcie siedmiu dni pracy grupowej oraz indywidualnej mamy możliwość spotkania się ze sobą w obliczu doświadczeń, na które nie mieliśmy wpływu. Aby przeżyć i przetrwać w różnych sytuacjach musieliśmy je przyjąć i w nich trwać. Wszelkie traumy egzystencjalne, doświadczenia losowe, śmierć nagła bliskich osób w niewiadomych okolicznościach – to istotne przykłady takich doświadczeń. Wszystko po to, aby stanąć w prawdzie swojej egzystencji. Czasami stricte dotyczy to odkrywania sensu.

W tym bloku pytamy się  szczególnie o ruch miłości życia, który umożliwia nam zobaczenie, że każde doświadczenie jest szansą dla naszego rozwoju. Odkrywamy, że mamy w sobie pierwiastek boskości. On umożliwia nam połączenie ze wszystkim takim jakie to jest.

Wykorzystywane będą między innymi elementy następujących metod: MINDFULNESS – trening uważności, wszelakie techniki medytacyjne, a także różne formy tańca i ruchu oraz prace integrujące. Dodatkowo, aby wyjaśnić zagadnienia od strony teoretycznej, przewidziany jest krótki wykład.