JA RELACYJNE

Trzeci okrąg życia – dotyczy pracy z JA RELACYJNYM. „Ja relacyjne” to potencjał jaki nosisz w sobie – Twoja zdolność do wchodzenia w relację. W relację wejść z osobą – sobą lub drugim człowiekiem. Możesz próbować wejść w relację z przedmiotem, będzie to jednak tylko substytutem relacji.

Relacja ze sobą i z innym człowiekiem daje spełnienie i szczęście. Możesz dzięki temu zrealizować swój potencjał życiowy. Na drodze do Twojego spełnienia może jednak stać zatrzymanie, utknięcie wynikające z doznanej traumy. Mogą to być zarówno traumy rozwojowe, relacyjne, jak i szokowe. Wiele lat żyjesz ze skurczem w ciele, bólem psychicznym bądź fizycznym. Pojawiają się wciąż te same znane Ci emocje. Czujesz się jakbyś utknął i wciąż wracasz do tego samego punktu, nie posuwając się w rozwoju. Niestety często sama wola zmiany nie jest wystarczająca. Potrzebne jest doświadczenie swoich zasobów, w kontekście relacji i odwołanie się do swoich dobrych doświadczeń. Pozwala to zintegrować swoje odszczepionych części, budujące ja relacyjne.

W trakcie warsztatów w pracach odwołasz się do swego potencjału w kontekście relacyjnym. Po raz kolejny spotkasz się ze swoim wewnętrznym dzieckiem, które ze względu na potrzebę miłości oraz chęć utrzymania relacji z opiekunem, było często gotowe zrezygnować z siebie, w mniejszej lub większej części, bądź też całkowicie.

Skierujemy się w stronę Twoich zasobów w systemie rodzinnym –  dobrych relacji, poczucia wsparcia oraz struktury rodzinnej. Pomocne będą wydobyte transgeneracyjne pozytywne przekazy wspierające potencjał relacyjny. Dostrzec, a zarazem integrować, będziesz mógł różne swoje części, zarówno te które są destrukcyjne, ochraniające, a także te nasycone miłością, życzliwością, serdecznością, ufnością i zaproszeniem do integrowania Twoich części.

Wykorzystywane będą między innymi elementy następujących metod: praca ze stanami ja, praca z intencją Franza Ruperta, metoda focusingu, technika genogramu, metoda ericksonowska, trans hipnotyczny, gestalt, techniki medytacyjne, a także różne formy tańca i ruchu. Dodatkowo, aby wyjaśnić procesy od strony teoretycznej, przewidziany jest krótki wykład.