JA SOMATYCZNE

Pierwszy okrąg życia w ramach otwartego procesu ruchu miłości życia rozpoczyna się od JA SOMATYCZNEGO. Uwaga skierowana jest na ciało, na jego doznania fizyczne, odczucia, zmysły, uczucia w ciele.

Pierwszy okrąg życia dotyczy Twojego ciała i jego nieświadomego potencjału.  W ciele są zapisane wszystkie nasze nieświadome ścieżki rozwoju, cały ruch dokończony i niedokończony. W ciele możesz doświadczyć swojej żywotności, a także miejsc, które są zamrożone. Droga wyjścia z zamrożenia odbywa się poprzez, np. biodynamiczny oddech, poprzez stworzenie poczucia bezpieczeństwa, ugruntowanie – ustabilizowanie. Oddech stanowi pierwszą dynamiczną kotwicę w poszukiwaniu wyjścia z zatrzymania, zamrożenia, traumy. Poprzez oddech możesz doświadczyć wszystkich stanów w ciele, które są obecne zarówno podczas zamrożenia go, jak i wyjścia z zamrożenia. Drżenia, które towarzyszą podczas pracy biodynamicznego oddechu uławiają wyjście ze stanu zamrożenia. Pojawia się ożywianie ciała, pojawianie się niedokończonego ruchu w ciele.

Wychodząc z zamrożenia zaczynasz poruszać się, orientować w przestrzeni i możesz mieć dodatkowe kierunki osobistego rozwoju, a nie koniecznie walki o przetrwanie. Cały proces odbywa się przez siedem dni. Każdy dzień jest zaplanowany, że osoba ma możliwość popracowania nad swoim osobistym tematem za pomocą biodynamicznego oddechu. Dodatkowym wsparciem jest medytacja dynamiczna Osho. Dzięki niej możesz doświadczyć swojego ciała, odczuć w ciele, przepływu energetycznego, a także przygotować się do pracy grupowej.

Podczas pracy grupowej są stosowane różne metody pracy, np. biodynamiczny oddech uwalniania traumy, somatic experiencing, ćwiczenia bioenergetyczne Aleksandra Lowena. Korzysta się także z różnych form tańca. Jest prowadzony krótki wykład na temat traumy, psychosomatyki i rozwoju poprzez ciało.