Slide

CZTERY OKRĘGI ŻYCIA są autorskim projektem Beskidzkiego Instytutu Psychoterapii. W styczniu 2019 roku Instytut otrzymał nową nazwę: INSTYTUT ROZWOJU POTENCJAŁU ŻYCIA. Są one owocem wieloletnich doświadczeń wyniesionych z pracy grupowej, a zarazem pracy z traumą, głównie poprzez pracę z ciałem. Znajduje tu zastosowanie wielu metod oraz technik pracy psychoterapeutycznej, a zarazem istotny jest aspekt odkrywania znaczenia oraz pogłębiania duchowości służącej rozwojowi człowieka.

Dynamikę życia człowieka można opisać jako cykliczne poruszanie się w kole, w którym przemieszczamy się od jednego do drugiego obszaru, punktu czy okręgu, zataczając pewne cykliczne koło. Każdy kolejny cykl jest  dla człowieka inny w swej dynamice, a także spostrzeganiu rzeczywistości. Momentem przejścia z jednego cyklu do kolejnego jest pozostawienie tego, co było za sobą i otwarcie na przyjęcie tego, co nowe. Kluczem do tej zmiany jest dopuszczenie do Siebie poczucia straty w stosunku do tego, co pozostawione i odczuwane zaufanie w stosunku do tego, co przychodzi nowe. Proces ten wspiera rozeznanie tego, co jest dla mnie – tego konkretnego człowieka – DOBREM.

Niestety trauma (wszelakiego typu – rozwojowa, szokowa, transgeneracyjna etc.) bądź znaczne przeciążenie (psychiczne, energetyczne) może być tym, co zatrzymuje i bezwzględnie utrudnia zrobienie następnego kroku. Po takim doświadczeniu dochodzi do znieruchomienia i  zamrożenia wszelkiego ruchu, który  pozwala wyjść nie tylko poza obszar, w którym więzi człowieka trauma, a także przejść do kolejnego kręgu życia. Ciągłe pobudzenie systemu nerwowego, zalew nieadekwatnych emocji, a także poczucie ciągłego wyczerpania układu nerwowego to nie jedyne, ale głównie zauważalne symptomy utknięcia w tym procesie.

CZTERY OKRĘGI ŻYCIA to projekt nastawiony na opuszczenie tego utknięcia i wyjście od zatrzymania do dynamiki życia człowieka. Aby to zrobić, należy odkryć i wydobyć zasoby tkwiące w każdym człowieku, a w dalszej kolejności je wzmocnić. Jest to podróż osobistego rozwoju – kolejno poruszanie się w dynamice czterech okręgów – stanów „ja człowieka”.

Podróż rozpoczyna się od „ja somatycznego”, które nawiązuje do czucia zarówno swojego ciała, jak i emocji. Kolejno przemieszczamy się w krąg „ja sensoryczne – motorycznego”, które nawiązuje bezpośrednio do czucia i ruchu oraz nieświadomych wzorców. W trzecim okręgu „ja relacyjnym” uwagę kierujemy w stronę relacji do naszych zintegrowanych i rozstrzępionych części. Ostatni z czterech kręgów „ja obecne” odnosi się do budowania nastawienia do obecnej rzeczywistości, w tu i teraz –  jest taka jaka jest.

Cała podróż, to mnogość proponowanych metod i technik. Zarówno w formie pracy grupowej, jak i indywidualnej. Różnorakie ścieżki stymulują wewnętrzny wzrost i rozwój. Nieodłącznym elementem pracy w okręgach życia jest oddech, ruch, uważność, budowanie intencji, praca z przepływem energetycznym  w ciele, budowanie poczucia stabilizacji, rozwijanie relacji ze sobą oraz z drugą osobą.

Niektóre ze stosowanych metod pracy to np. Biodynamiczny Oddechem Uwalniania Traumy (BBTR), Somatic experiencing (SE), Bioenergetyka Aleksandra Lovena, metoda Feldenkraisa z Hipnoterapią Miltona Ericksona, techniki Minfulness oraz wszelkiego rodzaju techniki medytacji.

Zajęcia są proponowane w 2 formach: jako tygodniowa warsztaty wjazdowe oraz półroczna grupa, która się spotyka w Bielsku Białej 6 razy po 2 dni.