­FILOZOFIA ANTROPOLOGICZNA:

 1. JÓZEF TISCHENR: Filozofia dramatu. Wydawnictwo Znak. Kraków 1998r.
 2. JÓZEF TISCHENR: Spór o istnienie człowieka. Wydawnictwo Znak. Kraków 1998r.
 3. ANTONI JARNUSZKIEWICZ: Od ontologii do etyki. Wprowadzenie do „Miłości i bycia”. Kraków 1994r.
 4. ANTONI JARNUSZKIEWICZ: Miłość i bycie. Studium z metafizyki. Kraków 1994r.
 5. KAROL WOJTYŁA: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Wydawnictwo KUL. Lublin 1994r.
 6. MARTIN BUBER: Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Wydawnictwo PAX. Warszawa 1992r.
 7. GABRIEL MARCEL: Homo viator. Część 1 i 2. Wydawnictwo PAX. Warszawa 1959r.
 8. SOREN KIERKEGAARD: Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć. Wydawnictwo Homini. Kraków 2008r.

LEKTURA DO PRACY WŁASNEJ:

Duchowość i egzystencjalizm.

 1. KURS CUDÓW. Fundation for inner peace. Wydawnictwo Centrum. 2007r.

Praca z ciałem.

 1. DAWID BARCELI: Zaufaj ciału. Ćwiczenia, które uwalniają traumę, stres i emocje (TRE). Koszalin 2011r.
 2. ALEXANDER LOWEN I LESTIE LOWEN: Droga do zdrowia i witalności. Podręcznik ćwiczeń bioenergetycznych. Koszalin 2011r.

NA TEMAT TRAUMY:

Praca z ciałem.

 1. PETER A. LEVINE: Obudzić tygrysa. Leczenie traumy. Wydawnictwo Czarna Owca. Warszawa 2012r
 2. PETER A. LEVINE: Uleczyć traumę. 12 stopniowy program wychodzenia z traumy. Wydawnictwo Czarna Owca. Warszawa 2015r
 3. PETER A. LEVINE, MAGGIE PHILLIPS: Uwolnić się od bólu. Program leczenia bólu oparty na świadomości ciała. Wydawnictwo Czarna Owca. Warszawa 2016r
 4. PETER A. LEVINE: Trauma i pamięć. Mózg i ciało w poszukiwaniu autentycznej przeszłości. Wydawnictwo Czarna Owca. Warszawa 2017r
 5. PETER A. LEVINE: Głos wnętrza. Jak ciało uwalnia się od traumy i odzyskuje zdrowie. Wydawnictwo Czarna Owca. Warszawa 2017r.
 6. BEBETTE ROTHSCHILD: Ciało pamięta. Psychofizjologia traumy i terapia osób po urazie psychicznym. Wydawnictwo UJ. Kraków 2014r.
 7. BORIS CYRKULNIK: O ciele i duszy. Wydawnictwo Czarna Owca. Warszawa 2012r

Focusing

 1. ANN WEISER CORNELL: Mądrość ciała. Przewodnik po emocjonalnym uzdrawianiu siebie. Wydawnictwo MIND. 2015r.

USTAWIENIA INTENCJI:

 1. FRANZ RUPPERT: Symbioza i autonomia. Trauma symbiotyczna i miłość bez uwikłań. Wydawnictwo Czarna Owca. Warszawa 2012r
 2. FRANZ RUPPERT: Wczesna trauma. Rozpoznawanie i uwalnianie. Wydawnictwo Virgo. Warszawa 2016r

MARZENIA:

 1. DR WAYNE W. DYER: Spełnione marzenia. Siła wiary, siła myśli. Wydawnictwo Helion. Gliwice 2015r.
 2. PIERRE FRANCKH: Siedem reguł spełniania marzeń. Studio Astropsychologii. Białystok 2014r.

DUCHOWOŚĆ I MAINFULNESS:

 1. ANTHONY DE MELLO: Przebudzenie. Wydawnictwo Zysk i S – ka. Poznań 2015r.
 2. DAVID R. HAWKINS: Oko w oko z jaźnią, przed którą nic nie jest ukryte. Wydawnictwo Virgo. Warszawa 2014r.
 3. DAVID R. HAWKINS: Przekraczanie poziomów świadomości. Wydawnictwo Virgo. Warszawa 2012r.
 4. WILILIGIS JAGER OSB: O miłości. Wydawnictwo Czarna Owca. Warszawa 2010r
 5. WILILIGIS JAGER OSB: Życie nigdy się nie kończy. O życiu, starości i śmierci. Wydawnictwo Czarna Owca. Warszawa 2012r.
 6. WILILIGIS JAGER OSB: Fala jest morzem. Rozmowy o duchowości. Wydawnictwo Czarna Owca. Warszawa 2013r.

PSYCHOLOGIA NIEŚWIADOMOŚCI:

 1. CARL GUSTAW JUNG: Dynamika Nieświadomości. Wydawnictwo KR. Warszawa 2011r.
 2. CARL GUSTAW JUNG: Archetypy i nieświadomość zbiorowa.. Wydawnictwo KR. Warszawa 2011r.

DODATKOWE KSIĄŻKI Z FILOZOFII:

 1. EMMANUEL LEVINAS: Całość i nieskończoność. Eseje o zewnętrzności. Wydawnictwo PWN. Warszawa 1998r.
 2. PAUL RICOEUR: O sobie samym jako innym. Wydawnictwo PWN. Warszawa 2003r.
 3. MARTIN HEIDEGGER: Bycie i czas. Wydawnictwo PWN. Warszawa 1994r.
 4. FRYDERYK NIETZSCHE: Wola mocy. Warszawa 1993r.
 5. JEAN PAUL SARTRE: Byt i nicość. Wydawnictwo Zielona Sowa. Kraków 2007r.
 6. KARL JASPRES: Wiara filozoficzna wobec objawienia. Wydawnictwo Znak. Kraków 1999r.
 7. FRANZ ROSENZWEJG: Gwiazda Zbawienia. Wydawnictwo Znak. Kraków 1998r.
 8. DAVID HUME: Traktat o naturze ludzkiej. Fundacja Aletheia. Warszawa 2005r.
 9. GEORG WILHELM FREDRICH HEGEL: Fenomenologia Ducha. Fundacja Aletheia. Warszawa 2002r.
 10. EMMANUEL KANT: Krytyka czystego rozumu. Wydawnictwo Antyk. Kęty 2001r.
 11. ŚWIETY TOMASZ Z AKWINU: Traktat o człowieku. Wydawnictwo Antyk. Kęty 1998r.
 12. SOREN KIERKEGAARD: Albo, albo. Tom 1 i 2. Wydawnictwo PWN Warszaw 1982r.

DODATKOWE KSIĄŻKI Z TRAUMY:

 1. DR STUART SHANKER: Self Reg. Jak pomóc dziecku (i sobie), nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości. Wydawnictwo Mamania 2016r.
 2. BORIS CYRKULNIK: Anatomia uczuć. Wydawnictwo Jacek Santorski. Warszawa 1997r.
 3. BORIS CYRKULNIK: Ratuj się, życie wzywa. Wydawnictwo Czarna Owca. Warszawa 2014r.
 4. BORIS CYRKULNIK: Rozmowy o miłości na skraju przepaści. Wydawnictwo Czarna Owca. Warszawa 2011r.
 5. ELŻBIETA ZDANKIEWICZ – ŚCIGAŁA: Aleksytymia i dysocjacja jako podstawowe czynniki zjawisk postraumatycznych. Wydawnictwo SWPS. Warszawa 2017r.
 6. DANIELA F.SIEFF: Jak uporać się z traumą. Rozmowy ze światowej sławy specjalistami. Wydawnictwo Charaktery. Kielce 2017r.
 7. MICHAELA HAAS: Niezniszczalni. Rozwój po traumie. Wydawnictwo Charaktery. Kielce 2017r.
 8. JUDITH A. COHEN ANTHONY P. MANNARINO ESTHER DEBLINGER: Terapia traumy i traumatycznej żałoby u dzieci I młodzieży. Wydawnoctwo UJ. Kraków 2011r.
 9. NINA OGIŃSKA – BULIK: Dwa oblicza traumy. Negatywne i pozytywne skutki zdarzeń traumatycznych u pracowników służb ratowniczych. Wydawnictwo Engram Difin. Warszawa 2015r.

 TRAUMA ROZWOJOWA:

 1. GIOVANI LIOTTI I BENEDETTO FARINA: Traumatyczny rozwój. Etiologia, klinika i terapia wymiaru dysocjacyjnego. Wydawnictwo Uniwersytet SWPS.
 2. ANDREAS KRUGER: Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci. Wydawnictwo WAM. Kraków 2009r.
 3. SUE GERHARDT: Znaczenie miłości. Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu. Wydawnictwo UJ. Kraków 2010r.

Z POGRANICZA ŻYCIA I ŚMIERCI:

 1. KENNETH J. DOKA: Żałoba jest podróżą. Jak zmagać się ze stratą. Wydawnictwo Charaktery. Kielce 2017r.

TRAUMA OKOŁOPORODOWA:

 1. ROBYN FERNANCE: Narodzić się…. Jak okoliczności porodu wpływają na twoje życie. Wydawnictwo NEWDAWN. Warszawa 2010r.